Welkom bij Mama Kenia Outreach!

Wanneer vrouwen, statushouders of langdurige werklozen ambities hebben richting (vrijwilligers)werk, ondernemerschap, talentontwikkeling of economische zelfstandigheid maar gedemotiveerd en/of niet weten waar ze moeten beginnen kan Mama Kenia hen helpen om in beweging te komen.

Met het oog op een duurzaam veerkrachtige toekomst staan bij ons empowerment van binnenuit en het coachend trainen voor persoonlijke leiderschap gebaseerd op een sterk zelfstandig vermogen voorop.

Uw organisatie

👉 werkt voornamelijk met de doelgroepen vrouwen, migranten en statushouders.
👉 thema’s zijn integratie, inclusie, participatie en ondernemerschap.
👉 dit alles ter bevordering van het vergroten van het zelfsturend vermogen, financiële zelfredzaamheid en het zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij.

Doe mee met een inspiratiesessie!